Национален детски музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ тази година е включен в програмата на Министерство на културата за закрила на деца с изявени дарби.

Национален детски музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ тази година е включен в програмата на Министерство на културата за закрила на деца с изявени дарби. Класираните на първо, второ и трето място в Четвърта възрастова група певци и инструменталисти ще получат едногодишна стипендия съгласно наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Comments are closed