Програма 2019

XIX Национален детски музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ – гр. Стара Загора 2019 г.

Конкурсна програма

Петък 22.03.2019 г.

10:30 ч.  Официално откриване на конкурса- НЧ “Св. Кимент Охридски 1958“ гр. Стара Загора

11:00 ч. Индивидуални участници – народно пеене, народен инструмент и акордеон от I, II и V възрастови групи

11:00 ч. Вокални, инструментални, вокално-инструментални ансамбли, камерни групи, и групи за автентичен фолклор.

18:00 Награждаване на участниците за деня.

18:30 Научна конференция 


Събота 23.03.2019 г.

9:30 ч. Индивидуални участници – народно пеене, народен инструмент и акордеон от III и IV възрастови групи

10:00ч. Танцови състави и групи за автентичен фолклор

10:00ч. Вокални, инструментални, вокално-инструментални ансамбли, камерни групи

19:30 Награждаване за деня, обявяване на стипендиантите и отличените музикални ансамбли и танцови състави - НЧ „Климент Охридски 1858“ - Концертна зала


 

Неделя 24.03.2019 г.

10:30 – 13:00 ч. Индивидуални участници – народно пеене, народен инструмент и акордеон от I, II и V възрастови групи

11:00- 13:00 ч. Вокални, инструментални, вокално-инструментални ансамбли, камерни групи, и групи за автентичен фолклор.

 Награждаване

Официално закриване на XIX Национален детски музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ – гр. Стара Загора 2019 г.

 

*Програмата е ориентировъчна и подлежи на леки промени

Facebook Comments

Comments are closed