Регламент „Гигов“

Уважаеми участници,
В памет на почетния председател и кръстник на НМФС „Орфеево изворче“ Никола Гигов, от тази година традиционният конкурс за рисунка на нашия съюз прераства в конкурс по изобразително изкуство и ще носи неговото име.

РЕГЛАМЕНТ

1. Право на участие имат деца от цялата страна, които ще бъдат разпределени в
четири възрастови групи и оценени от компетентно жури.
– I-ва група – до 6 навършени години (детски градини)
– ІІ-ра група – от 7 до 10 навършени години (1 – 4 клас, начален етап на образование)
– ІІІ-та група – от 11 до 13 навършени години (5 – 7 клас, прогимназиален етап)
– ІV-та група – от 14 до 17 навършени години (8 – 12 клас, гимназиален етап)
2. Темата за 2018 г. ще бъде „Орфей, Родопееца Канос“​.
3. Да се спазват следните изисквания:
– Формат на творбата по избор
– Материали и техники – приемат се както традиционни материали и техники в изящните и приложни изкуства, така и новаторски търсения и нестандартни идеи.
– Всяка рисунка да бъде придружена с кратко описание отпечатано на лист и поставено на гърба на творбата.
– Всеки участник има право да изпрати до 2 рисунки.
– Групови творби не се приемат.

4. Такса за участие ​– 5 лв на творба
– Заплащането става единствено по банков път на сметката на НМФС „Орфеево изворче“:
ДСК – BG30STSA93000024120152​– за конкурса „Орфеево изворче“ Най-късно до 20.02.2018 г
– Творбите за конкурса да се изпращат с пощенско клеймо най-късно до 30.04.2018 г. на адрес:
гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ No 2, Национална федерация култура, Конкурс за рисунка „Никола Гигов“
5. Всяка творба трябва да съдържа задължително следните данни:
– трите имена на участника
– град/село , клас, училище, друга институция
– клуб, кръжок, школа (ако детето представя извънкласна форма)
– име на ръководителя
– точен адрес, телефон и e-mail адрес на институцията или ръководителя
6. Ще бъдат раздадени следните награди:
– По една 1-ва, 2-ра и 3-та награда във всяка възрастова група (специален диплом и медал) с право на участие в международни изложби
– Поощрителни награди (диплом и право на участие в пътуващи изложби в страната)
– Грамоти за участие
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 24 май 2018 г. на сайта на НМФС „Орфеево изворче“.

Забележка No 1 Представените в конкурса творби не се връщат на
участниците. Същите остават в архива на конкурса по изобразително
изкуство „Никола Гигов“ за използването им в организирани изложби.

Лица в неравностойно положение, със специални образователни потребности
и деца от Домовете за деца лишени от родителски грижи се допускат до
участие в конкурсите без да заплащат такса за участие​.

Comments are closed